Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bouwservice Broersma kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bouwservice Broersma en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Bouwservice Broersma verstrekt. Bouwservice Broersma vraagt hierbij om uw gegevens zoals persoonsgegevens, adresgegevens, telefoon (vast en/of mobiel) en
e-mailadres. Bouwservice Broersma kan uw persoonsgegevens verwerken.

WAAROM BOUWSERVICE BROERSMA GEGEVENS NODIG HEEFT

Bouwservice Broersma verwerkt deze persoonsgegevens om een door u aangevraagde offerte uit te brengen of een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor de afhandeling van een gevraagde opdracht. Daarnaast gebruikt Bouwservice Broersma uw persoonsgegevens voor een eventuele aanvraag omgevingsvergunning bij uw gemeente, het factureren en in de toekomst voor het uitschrijven van een eventuele uitnodiging voor een gesprek/evenement georganiseerd door Bouwservice Broersma.

HOE LANG BOUWSERVICE BROERSMA GEGEVENS BEWAART

Bouwservice Broersma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden gemiddeld niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN

Bouwservice Broersma verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK BOUWSERVICEBROERSMA.NL

Op de website van Bouwservice Broersma worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het device wat u gebruikt en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouwservice Broersma gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE BOUWSERVICE BROERSMA GEBRUIKT 

Bouwservice Broersma maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies, zoals Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy en bovendien worden geanonimiseerd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bouwservice Broersma gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Bouwservice Broersma hiermee haar website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar info@bouwservicebroersma.nl.
Bouwservice Broersma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bouwservice Broersma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bouwservice Broersma maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Bouwservice Broersma op.

Bouwservice Broersma is als volgt te bereiken:

Bouwservice Broersma
Roggeblom 15
9285KE Buitenpost
06 203 277 88
info@bouwservicebroersma.nl

Geïnteresseerd geraakt in onze diensten of wilt u graag een afspraak maken?
Neem contact met ons op